Home Campus Directory | A-Z Index
Flag of Serbia

Medjunarodnim studentima se smatraju svi studenti kojima je potrebna bilo koja vrsta vize da bi mogli da studiraju na Penn State University.

Penn State je jedan od najvećih univerziteta u Americi. Misija Penn State je unapredjenje kvaliteta života u Pensilvaniji, Americi i svetu putem objedinjenih nastavno-istraživaČkih programa i programa javnih servisa.

Penn State Brandywine je kampus bez studentskog doma. Neposredna blizina Filadelfije Čini ovaj kampus veoma atraktivnim. Kampus je tradicionalno otvoren i toplo prihvata veoma raznoliku populaciju studenata ukljucujući medjunarodne studente iz viŠe od 6o razliČitih zemalja Širom sveta.

Svi ostali Penn State University kampusi takodje prihvataju medjunarodne studente, a detaljnije informacije o uslovima prijema i naČinu studiranja na Penn State Brandywine zainteresovani medjunarodni studenti mogu naći na naŠem website: Undergraduate Admissions .